Zasady współpracy z agencją marketingową

jak obsługiwać klienta outsourcing obsługi klienta jak obsługiwać klienta Naklejki na słoiki - https://booklet.pl/ - Drukarnia Booklet

Agencja marketingowa pomaga danej firmie wypracować pozytywny wizerunek, polepszyć komunikację z odbiorcami, zareklamować dane produkty lub usługi, a pośrednio osiągnąć cele sprzedażowe. Firma część zadań może wykonać we własnym zakresie, a część zlecić agencji marketingowej, w której skład wchodzą ludzie z odpowiednimi kompetencjami. Współpraca z agencją zewnętrzną może przynieść firmie wiele korzyści, ale żeby była owocna, należy przestrzegać kilku zasad.

Agencja – zespół różnych ludzi

Agencja marketingowa składa się z zespołu ludzi, którzy posiadają inne doświadczenie, wiedzę i kompetencje. Agencja prezentuje swoje bogate portfolio, ale każdy odpowiada za inne działania. Upewnij się zatem, że osoby, z którymi będziesz współpracować są w stanie podołać stawianym zadaniom. Pamiętaj, że aby kontrolować realizację zadań agencji, sam musisz posiadać pewną wiedzę, która pozwoli wychwycić różne nieścisłości i zalecić poprawki do projektu.

Umowa i kontrola

Dobra agencja marketingowa dostarczy wymierne wyniki w określonym przez firmę czasie.

Nie będzie mydliła oczu, ani pokazywała pośrednich wyników, ale pokaże ostateczny wynik, który zobrazuje całość projektu i jego efekty. Ważne jest spisanie umowy, gdzie będą wskazane zadania agencji i kary umowne za niewykonywanie zadań. Dbaj o to, by agencja marketingowa raportowała przebieg realizacji danej kampanii.

Dobra komunikacja

Nie zapomnij o komunikacji z agencją marketingową. Pierwsze spotkanie powinno być bezpośrednie – ustalicie na nim najważniejsze punkty współpracy. Dalsza komunikacja może odbywać się przez telefon, skype lub e-maile. Cały czas miej kontakt z agencją i śledź ich postępy, pytaj i podsuwaj sugestie. Oczywiście daj też agencji wolną przestrzeń działania.