Podział obowiązków

Jak dobrze wiemy, praktycznie każde miejsce pracy bazuje na zespole ludzi. Są rzecz jasna mikro-przedsiębiorstwa, w których realnie pracuje jedna lub dwie osoby, jednak w warunkach biurowych zazwyczaj wygląda to inaczej. Ludzie, którzy tworzą zespół mają swoje obowiązki, z których muszą się wywiązywać. Dlatego ważne jest, aby każdy wiedział, co ma robić i by wszystkie te zadania tworzyły łącznie spójny mechanizm. Gdy każdy element się „zazębia”, wszystko funkcjonuje prawidłowo.

Poza ogólną efektywnością ścisły podział zadań ma także wpływ na organizację czasu pracy. Kiedy każdy zna swoje obowiązki i systematycznie je wykonuje, nie dochodzi do przestojów. Nie trzeba również marnować cennego czasu na wyjaśnianie wątpliwości i korygowanie najbardziej elementarnych błędów. Tam natomiast, gdzie panuje chaos niczego nie da się zrobić w wyznaczonym czasie. Godziny mijają, a cele nie są realizowane.

Długofalowo może mieć to fatalny wpływ na kondycję firmy i znacznie obniża jej konkurencyjność wobec innych podmiotów.