Temat nieruchomości jest tematem bardzo obszernym, w jego zakres wchodzą najróżniejsze składowe związane bezpośrednio, ale także i pośrednio z wszelkimi opcjami tegoż tematu. Prowadząc dyskusje dotyczące wspomnianego tematu, czyli rynku nieruchomości, należy rozpocząć wszystko od wyjaśnienia pojawiających się w zakresie tej branży określeń, trzeba wspomnieć o faktach, które są zapewne oczywistymi i dobrze znanymi dla większości z czytelników, jednakże stanowiącymi punkt wyjścia do dalszych, głębszych analiz.

Wspomnianymi zagadnieniami, a raczej pierwszym z nich, jest pierwotny podział całego rynku nieruchomości. Podział, który jest bardzo naturalnym, gdyż powoduje automatyczne zakwalifikowanie danej nieruchomości do grupy nowych lub też wcześniej używanych.

Mowa tutaj o rynku nieruchomości zwanym pierwotnym oraz wtórnym. Wspomniane rynki, obydwa ich rodzaje, są ze sobą oczywiście bardzo ściśle związane, jednakże różnice między nimi występujące, są zasadniczymi.

Podstawową różnicą jest fakt, iż każdy z nich ukierunkowany jest na zupełnie innego klienta. To właśnie ten fakt, fakt jakim jest grupa docelowa, jest główną różnicą pomiędzy rynkiem wtórnym a pierwotnym, oczywiście pomijając rzecz tak oczywistą, jak stan techniczny nieruchomości.