Działalność kancelarii prawnej w zakresie prawa podatkowego

prawnik piła

W zakresie prawa podatkowego kancelaria prawna dokonuje optymalizacji podatkowej procesów inwestycyjnych oraz planuje podatkowe konsekwencje dokonanych transakcji.

Dokonuje też weryfikacji prawidłowości ich rozliczeń.

Kancelarie prawne świadczą także doradztwo w zakresie transakcji wewnątrzunijnych, dokonują analizy szczegółowych rozwiązań związanych z opodatkowaniem usług.

Reprezentują też swoich klientów w postępowaniach kontrolnych, podatkowych, egzekucyjnych (w tym także zabezpieczających).

Kancelarie prawne reprezentują też klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, sporządzają wnioski o wiążące interpretacje podatkowe, tworzą dokumentacje cen transferowych dla podmiotów powiązanych oraz sporządzają, przy współpracy z przedsiębiorcą, dokumentacje określającej warunki stosowania ceny w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.

Kancelarie prawne dokonują też weryfikacji lub aktualizacji posiadanej dokumentacji podatkowej. Kancelarie działają na określonych obszarach, takich jak województwa -np. kancelaria prawna Rzeszów.